KAJIAN

Telah dilaksanakan dua buah kajian yang berjudul:

  1. Kajian Oil Spill
  2. Kajian Blok Rokan